?

Log in

No account? Create an account

gaiden_couple's Journal

Name:
Saiyuki Gaiden Yaoi
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Saiyuki Gaiden Couple. You can talk about Konzrn Douji x Son Goku and Kenren Taishou x Tenpou Gensui.. Also we can also talk about the Saiyuki Couples of Genjo Sanzo x Son Goku
and Cho Hakkai x Sha Gojyo.

Statistics